Čo je plogging?

10.02.2022

Plogging je spojenie joggingu s zbieraním odpadkov (zlúčením švédskych slovies plocka upp (zdvihnúť) a jogga (behať) vzniká nové švédske sloveso plogga , z ktorého je odvodené slovo plogging).

Chráňme si našu prírodu , ak niečo nájdete na vale , v parku , v lese zodvihnite to a odneste to kam to patrí . Niektorým "uvedomelým občanom" asi ide len o ich prospech, a na prírodu kašlú zvysoka. Prospech pre Vás je ten že pri zbieraní si aspoň trocha natiahnete svoje svaly .

ďakujeme