Pieščanský ultrášik 12h 2023

06.05.2023

 Pieščanský ultrášik je 12h pobehanie na 4,4km okruhu s prevýšením 240vm . Trasu pre teba máme, je už len na tebe koľko okruhov zvládneš. Začíname 6.5.2023 o 7:00 na Ahoji obec Banka  .Môžete prísť celá rodina a prejsť si krásny okruh s výhľadom na Piešťany . PU12 nie je organizovaný pretek , PU12 je pobehanie v super partičke ktorí milujú beh v prírode . Každý bežec sa zúčastňuje na vlastne riziko. Občerstvenie si každý zabezpečuje sám a môže priniesť niečo aj pre ostatných .

Kategórie

hlavná kategória : Bežec 12h muž ,žena

voľná kategória koľko kôl chceš : nordic walking

                                                            bežec + pes

                                                            muži, ženy ,deti Zopár pokynov k behu

 • každý registrovaný ultrabežec sa v stanovenom čase do 6:45 prihlási na prezentácií, kde obdrží štartové číslo
 • bežci pár kolečiek sa môžu registrovať a odštartovať behom celého dna od 7:00 do 18:00
 • prezentácia , štart a ciel je pri dolnej stanici vleku pod búdou
 • pred úderom 7:00 si vypočuje krátke pokyny a príhovor
 • s úderom 7 hodiny vyštartuje na svoj 12 hodinový beh
 • po každom prejdenom kole, sa nahlási v stane časomiery
 • trasa je určená a značená, preto si ju nebude vedome skracovať, značenie červeno biele fáborky
 • v lese sme len návštevníci, preto sa správame tak, aby sme nerušili zver alebo iných spolu bežcov, či návštevníkov
 • nie je dovolené nosiť reprodukovanú hudbu, slúchadlá sú povolené
 • odpadky hádže do pripravených košov v priestore štartu a cieľa
 • v prípade, že na trase nájde odpad, ktorý stratil iný návštevník alebo bežec, zodvihne ho a odnesie do koša
 • v prípade predčasného ukončenia preteku, sa nahlási v stane časomiery
 • do celkového súčtu kôl pretekára, nebude zarátané kolo, ktoré bolo ukončené po 19:00
 • po ukončení bude v priestoroch štartu a cieľa vyhodnotenie behu a opekačka
 • občerstvenie si každý bežec zabezpečuje sám a môže si ho odložiť v priestoroch štart cieľ
 • povinná výbava , vlastní pohárik, a dobrá nálada.
 • parkovanie je na parkovisku pod Ahojom alebo na Lyžiarskej ulici na pravej strane , prosím neparkovať na prístupových cestičkách k zjazdovke , kolibe a chatkám (vyznačene na mapke)
 • každý účastník ktorý absolvuje aspoň 1 kolo dostane diplom a prekvapenie

                                                              Tešíme sa na Vás team Pieščanský ultrášik a minimon friendly  

                               registrácia tu alebo na štarte do 6:45 pre ultra 12h , bežec pár kôl od 7:00 do 18:00.

Súťaž na okruhu Pieščanského ultrášika 

Zabehni najrýchlejšie kolo na okruhu 4,4km 250vm do 6.5.2023 a na vyhlasovaní výsledkov 6.5. o 19.00 dostane cenu najrýchlejšia žena a najrýchlejší muž

Okruh je ako segment na strave PU2023  https://www.strava.com/segments/33843247