Po Pieščanských krtincoch 20km 540vm

22.02.2022

Klasická trasa Pieščanských bežcov len obohatená všetkými kopčekmi nad Piešťanmi, Červená veža, Havran, Svinský vrch , Zlatý vrch a Striebornica , potom popod hrebeň a cez obrázkovú horu späť do Piešťan na jedno orosené . Trasu treba ešte trocha vyčistiť a vybehať ale určite sa Vám bude páčiť . Zažijete na nej všetky povrchy , stúpania a klesania také hravé pobehanie .