Slovanské hradiská 33km 1200vm

04.03.2022

Táto krásna trasa Vás prevedie 4 hradiskami v našom okolí . Hradisko Moravany nad Váhom , hradisko rotunda Jurko , hradisko Bojná valy a hradisko Ducové .  Naši slovanskí predkovia ich umiestnili na krásne a silné energetické miesta . Ak pobežíte túto trasu určite sa na každom mieste zastavte a čerpajte energiu ktorá tu je .